Christinas kidnapping

Bilder från Christinas 70 årsdag
Christian 70 år 055  Christinas kidnapping 2014 christina70